Sylvi Penne

Sylvi Penne

Sylvi Penne er professor i norsk ved Høgskolen i Oslo, Avdeling for lærerutdanning, og har norskdidaktikk som spesialfelt. Hun har tidligere undervist i norsk både i grunnskolen og i videregående skole. Penne har publisert en rekke titler om norskdidaktiske emner, for eksempel "Norsk som identitetsfag. Norsklæreren i det moderne" (2001), "Muntlige tekster i klasserommet" (2008, med Frøydis Hertzberg) og "Litteratur og film i klasserommet. Didaktikk for ungdomstrinnet og videregående skole" (2010).

Bøker av Sylvi Penne