Sylvi Penne

Sylvi Penne

Sylvi Penne er professor emeritus ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Oslomet og har norskdidaktikk som spesialfelt. Hun har tidligere undervist både i grunnskolen og i videregående skole. Penne har utgitt blant annet «Norsk som identitetsfag. Norsklæreren i det moderne» (2001), «Muntlige tekster i klasserommet» (med Frøydis Hertzberg, 2008) og «Litteratur og film i klasserommet. Didaktikk for ungdomstrinnet og videregående skole» (2010).

Bøker av Sylvi Penne