Velg format

På lager
kr 399

Myndig medborgerskap

Demokrati i lærerutdanningen
Denne boka presenterer nyere forskning som er gjort på såkalt republikansk teori og hvordan den har påvirket internasjonal forståelse av demokratisk medborgerskap, men bare i liten grad er diskutert i Norge, og ikke i det hele tatt i norsk skoledebatt.

Opplæring til aktivt, demokratisk medborgerskap er blitt en kjerneverdi i norsk skole. Forståelsen av hva det betyr har som regel vært forankret i liberal teori, ikke i de internasjonale sterke impulser i demokratiteori som går under betegnelsen "republikanisme". Myndig medborgerskap bøter på denne mangelen ved å gi en enkel og klar innføring i republikansk teori, og drøfter teoriens betydning for undervisning i demokratisk medborgerskap i norsk skole. Boka viser hva idealet om demokratisk medborgerskap betyr, hvorfor det fikk gjennomslag i norsk skolepolitikk, og hvordan det bør aktualiseres i samfunnsfagene.

Boka gir leseren en forståelse av hvordan opplæring i demokratisk medborgerskap handler om å forstå betydningen av fenomen som myndighet, tillit, åpenhet, lojalitet og uavhengighet. Den viser også at når det demokratiske medborgerskapet svikter, vokser fenomen som mistillit, hemmelighold, konspirasjonsteorier, mobbing og avhengighet.

Målgruppe for boken er studenter i grunnskolelærerutdanning og samfunnsfag.

Øvrige bidragsytere er Leonora Onarheim Bergsjø, Ole Henrik Borchgrevink Hansen, Janicke Heldal, Anders Oskal, Erik Reinert, Mona Ringvej, Merethe Roos, Emil Sætra og Karl-Fredrik Tangen.

Informasjon om boka

  • Sider: 208
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215049243
  • Utgivelsesdato: 14.01.2022
  • Bokgruppe: 215

Håvard Friis Nilsen

Håvard Friis Nilsen (f. 1969) er dr. philos. i moderne politisk historie og professor i samfunnsfag ved Høgskolen i Østfold. Hans siste bokutgivelse er Myndig medborgerskap. Demokrati for lærerutdanningen (Universitetsforlaget 2022), som han redigerte. Håvard Friis Nilsen er invitert gjesteprofessor ved Sigmund Freud Universität i Wien og har bidratt i flere internasjonale antologier og tidsskrifter, som International Journal of Psychoanalysis og Modern Intellectual History. Han har forelest om psykologiens historie i Wien, New York og Cambridge, og regelmessig for norske psykologer i regi av Norsk Psykologforening.
Mer informasjon om forfatteren