Håvard Friis Nilsen

Håvard Friis Nilsen

Håvard Friis Nilsen (f. 1969) er dr. philos. i moderne politisk historie og professor i samfunnsfag ved Høgskolen i Østfold. Hans siste bokutgivelse er Myndig medborgerskap. Demokrati for lærerutdanningen (Universitetsforlaget 2022), som han redigerte. Håvard Friis Nilsen er invitert gjesteprofessor ved Sigmund Freud Universität i Wien og har bidratt i flere internasjonale antologier og tidsskrifter, som International Journal of Psychoanalysis og Modern Intellectual History. Han har forelest om psykologiens historie i Wien, New York og Cambridge, og regelmessig for norske psykologer i regi av Norsk Psykologforening.

Bøker av Håvard Friis Nilsen