Velg format

På lager
kr 519

Nærmiljø og samfunn i barnehagen

2. utgave
Forfatteren belyser hvilken betydning kunnskap om nærmiljø og samfunn kan ha for barns opplevelse av identitet, mening og tilhørighet. Hun viser også hvordan man kan arbeide med nærmiljø og samfunn og integrere det i barnehagens virksomhet. Boka skal fremme bevissthet og refleksjon omkring samfunnsperspektivet i barnehagens innhold med utgangspunkt i fagområdet nærmiljø og samfunn.
Nærmiljø og samfunn er ett av syv fagområder i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver . Fagområdet viser til små barns forankring i samfunnet og ulike typer fellesskap. Sosialt liv har også en kulturell side som inngår i fagområdet. Selv om nærmiljø og samfunn er i sentrum i denne boka, er det verken mulig eller ønskelig å behandle det totalt frikoplet fra andre fagområder.

Siden den forrige utgaven av boka Nærmiljø og samfunn i barnehagen, er rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blitt revidert. I 2006 kom en omfattende revisjon. Denne medførte at nærmiljø og samfunn ble et eget fagområde, og ikke ett av to områder under et mer omfattende fagområde slik det var tidligere. En mindre revisjon av rammeplanen i 2011, som følge av nytt formål i barnehageloven, har ikke medført endringer i fagområdet nærmiljø og samfunn. Boka er revidert i samsvar med de endringene av rammeplanen som har skjedd siden forrige utgave av den.

I denne utgaven av boka bidrar Henriette Jæger med kapittel 8 om mediekompetanse i barnehagen. Kari Emilsen har skrevet kapittel 9 om likestilling og likeverd blant barna i barnehagen.

Kari Hoås Moen er førstelektor ved Dronning Mauds Minne Høgskole.

Informasjon om boka

  • Sider: 208
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215017068
  • Utgivelsesdato: 15.09.2011
  • Bokgruppe: 215

Kari Hoås Moen

Kari Hoås Moen er dosent emerita i samfunnsfag ved DMMH. Hun har lang erfaring som forsker på ledelse i barnehagefeltet med en rekke publikasjoner. Hun har ledet og undervist på ulike emner om barnehageledelse på bachelor- og masternivå.
Mer informasjon om forfatteren