Velg format

På lager
kr 419

Natur, miljø og teknologi i barnehagen

2. utgave
Boken gir en grunnleggende innføring i fagområdet natur, miljø og teknologi i Rammeplan for barnehagen og viser hvordan man kan arbeide praktisk med natur- og realfag sammen med barnehagebarn.

Her kan du bli kjent med enkel fysikk og kjemi, planetene og verdensrommet og noe av det biologiske mangfoldet i form av planter, dyr og naturtyper. Boken inneholder mange forslag til aktiviteter og enkle eksperimenter, som gjør naturfenomener mer begripelig for barna.

Naturen gir muligheter til lek, læring og aktiviteter. Den er også en kilde til estetiske opplevelser og nye oppdagelser. Den voksnes evne til å videreformidle naturglede, undring og kunnskap vil fremme barnas nysgjerrighet og evne til å legge merke til og glede seg over dyr, planter og naturfenomener. Kunnskap om miljø, bærekraftig utvikling, natur og teknologi, samt evne til problemløsning kan gjøre at den oppvoksende generasjon finner handlingsveier som bidrar til et mer bærekraftig samfunn.

2. utgave er grundig gjennomarbeidet og har økt fokus på barns evne til problemløsning.

Målgruppen er studenter i barnehagelærerutdanningen og ansatte i barnehagen.

Informasjon om boka

  • Sider: 256
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215061887
  • Utgivelsesdato: 11.05.2022
  • Bokgruppe: 215

Hjørdis H. Krosshøl Bakke

Hjørdis Bakke har cand.scient-grad i økologi fra NTNU i Trondheim. Hun har undervist i naturfag og biologi på videregående skole og høyskolenivå siden 1990 og er nå fast tilsatt som førstelektor ved Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning i Trondheim.
Mer informasjon om forfatteren