Hjørdis H. Krosshøl Bakke

Hjørdis H. Krosshøl Bakke

Hjørdis Bakke har cand.scient-grad i økologi fra NTNU i Trondheim. Hun har undervist i naturfag og biologi på videregående skole og høyskolenivå siden 1990 og er nå fast tilsatt som førstelektor ved Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning i Trondheim.

Bøker av Hjørdis H. Krosshøl Bakke