Hva kjennetegner lesing av fagtekster og hvilke utfordringer får elevene når de møter slike tekster som ofte kan være tunge og ugjennomtrengelige?

I alle skolefag er vi avhengige av språk for å utvikle kunnskap, forståelse og refleksjon. Denne boka løfter fram noen av trekkene ved de ulike fagspråkene som elevene møter i skolen og ser både på verbalspråk og sammensatte tekster som for eksempel dokumentarfilm og lærebøker med illustrasjoner. Et mangfoldig tekstmateriale fra ulike skolefag gir utgangspunkt for å drøfte utfordringer som elever, også minoritetselever, står overfor i møte med fagtekster sjangerproblematikk, tekstsammenheng, ordvalg og setningsbygning. Et stort kapittel er viet til lesestrategier og arbeidsmåter.

Denne andre utgaven er oppdatert i henhold til reviderte fagplaner og inneholder også nye eksempler.
Boka er skrevet for studenter i lærerutdanningen, i tillegg til at den har nyttig stoff for lærere i grunnskole og videregående skole.

Forfatterne kommer fra Universitetet i Agder og Høgskolen i Buskerud og Vestfold. De interesserer seg alle for lesing på ulike måter og har arbeidet og publisert innenfor dette fagfeltet.

Mer info om boka -

Sider 208
Målform bm
Utgave 2
ISBN 9788215024950
Utgivelsesår 2015
Bokgruppe 215
Salgsdato 23.11.2015
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x