Eva Maagerø

Eva Maagerø

Eva Maagerø er professor i norsk ved Institutt for språk og litteratur, Høgskolen i Sørøst-Norge (Campus Vestfold). Hun arbeider særlig med sosialsemiotikk, systemisk funksjonell lingvistikk, multimodalitet, literacy og pedagogiske tekster. Maagerø har utgitt flere bøker og publisert nasjonalt og internasjonalt.

Bøker av Eva Maagerø