I AVTALER redegjør forfatteren for kontraktsrettslige grunnprinsipper som avtalefrihet og forutberegnelighet, og behandler avtaleinngåelse, tolking, ugyldighet, lemping og fullmakt/representasjon.

I denne tredje utgaven er Høyesteretts styrking av forbrukervernet i Røeggen-dommen fra mars 2013 tatt med. Dommen er ifølge forfatteren et taktskifte fra landets øverste domstol, med større vekt på et ujevnt styrkeforhold mellom partene enn i tidligere rettspraksis rundt avtaleloven § 36.

EU-domstolens avgjørelser om forbrukeravtaledirektivet er ytterligere integrert. Norsk praksis må være i samsvar med EU-domstolens tolking av direktivet. Med et stigende antall avgjørelser får denne kilden økende betydning i spørsmålet om avtaler skal settes til side eller endres etter avtaleloven § 36.

EUs direktiv om forbrukerrettigheter skal gjennomføres i norsk lov fra juni 2014. Også dette direktivet er integrert. Som følge av direktivet vil vi for første gang få en alminnelig lovfestet prekontraktuell opplysningsplikt for næringsdrivende i avtaler med forbrukere.

«Jeg kan sterkt anbefale denne boken til alle som arbeider med kontraktsrett.»
«sammenlignet med en del annen nyere rettsvitenskapelig teori beveger [boken] seg bort fra begreper og termer og i stedet klart og tydelig beskriver de lege lata underbygget med rettskilder»
Advokat Ola Ø. Nisja, Tidsskrift for Rettsvitenskap 3/2013, om 2. utgave.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Mer info om boka -

Sider 380
Målform bm
Utgave 3
ISBN 9788215022901
Utgivelsesår 2014
Bokgruppe 211
Salgsdato 12.02.2014
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x