Endring i arbeidsforhold

Styringsrett og arbeidsplikt, 2. utgave

Jan Fougner

kr 729

Bestill vurderingseksemplar

Denne boken handler om rekkevidden av arbeidsgivers adgang til å endre arbeidstakers oppgaver. Problemet er klassisk innen arbeidsretten, men er aktualisert og har kommet i et nytt lys, særlig gjennom virksomhetens økte omstillingsbehov.

I denne boken undersøkes rekkevidden av og fremgangsmåten ved utøvelse av arbeidsgivers endringsadgang. Norsk arbeidsrett skiller seg her radikalt fra den i våre naboland Danmark og Sverige. Boken har derfor også et komparativt perspektiv, hvor problemstillingene belyses ved en sammenstilling av de respektive nordiske lands løsninger.

Denne andre utgaven er ingen fullstendig revisjon av førsteutgaven, men er delvis oppdatert med ny og relevant rettspraksis, først og fremst knyttet til arbeidstakerbegrepet og til bokens hovedtema om arbeidsgivers adgang til å endre arbeidstakers arbeidsoppgaver. Det er ikke foretatt noen fullstendig gjennomgang av rettskildene, blant annet er det kun enkelte sentrale verk som er oppdatert i litteraturhenvisningene.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Mer info om boka -

Sider 352
Målform bm
Utgave 2
ISBN 9788215027050
Utgivelsesår 2016
Bokgruppe 211
Salgsdato 29.08.2016
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x