Jan Fougner

Jan Fougner

Jan Fougner ble cand.jur. i 1988 og mottok sin Phd fra Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, i 2007 på avhandlingen "Endring i arbeidsforhold". Han har tidligere vært vitenskaplig assistent ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo og advokat ved Regjeringsadvokatembete. Fougner er i dag partner i advokatfirmaet Wiersholm. Han har møterett for Høyesterett og har i mange år ledet og vært medlem av en rekke offentlige nemnder og styrer. Fougner har skrevet en rekke artikler innen fagområdet og har som forfatter og medforfatter utgitt bøkene Arbeidsavtalen - utvalgte emner (1999), Omstilling og nedbemanning (2003), Kollektiv arbeidsrett (2004), Arbeidsmiljøloven med kommentarer (2006) og boken Endring i arbeidsforhold - styringsrett og arbeidsplikt (2007). I tillegg er han redaktør for tidsskriftet Arbeidsrett.

Bøker av Jan Fougner