Hva foregår i norsktimene?

Utfordringer og muligheter i norskfaget på ungdomstrinnet

Marte Blikstad-Balas, Astrid Roe

kr 299

Forventet på lager 01.02.2020

Bestill vurderingseksemplar

Forskere har fulgt norskundervisningen i 50 ulike klasserom. Velkommen til et unikt innblikk i hva som faktisk foregår i norskfaget på ungdomstrinnet.

Det er utgitt mange bøker om prinsipper for god norskundervisning, men lite om hva som faktisk foregår i norsktimene. Endelig skal vi få vite både hva lærerne gjør og hvordan elevene oppfatter undervisningen.

Kunnskap om egen praksis er avgjørende for å kunne utvikle undervisningen. LISA (Linking Instruction and Student Achievement) er en omfattende studie av norske klasserom. Forskerne kartlegger hva som skjer i en rekke klasserom, og undersøker sammenhengen mellom undervisning og elevprestasjoner. Denne boken tar for seg de mest interessante funnene som angår norskfaget.

Forfatterne viser med en rekke praktiske eksempler hva som er vanlige undervisningsformer i dagens norskfag, og ser dette opp mot kriterier for god undervisning. Både forbilledlige eksempler og ubrukt potensial i norskundervisningen blir diskutert. Boken er organisert i følgende kapitler:

1. Hva synes elevene egentlig om norsklæreren?
2. Om skriving
3. Om lesing
4. Om skjønnlitteratur
5. Om muntlige ferdigheter
6. Om språkkunnskap
7. Om faglige utfordringer


Marte Blikstad-Balas og Astrid Roe er begge ansatt ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo - Blikstad-Balas som professor, Roe som seniorforsker. De har både sammen og hver for seg publisert en rekke artikler og bøker. To av deres velrennomerte utgivelser er Roes "Lesedidaktikk - etter den første leseopplæringen" (3. utgave 2014) og Blikstad-Balas' "Literacy i skolen" (2016).


Mer info om boka -

Sider 140
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215033068
Utgivelsesår 2020
Bokgruppe 215
Salgsdato 01.02.2020

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x