Hvis klær kunne fortelle

Om forståelse og handlekraft i møte med barn utsatt for vold og overgrep

Siri Søftestad, Øivind Aschjem

kr 299

Bestill vurderingseksemplar

Vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt har vært preget av tabu, hemmeligholdelse og fortielse. «Hvis klær kunne fortelle» er en fagbok som dokumenterer vold og overgrep ved bruk av visuelle og litterære elementer, og som formidler praktisk informasjon og kunnskap om emnet.

Boka består av fotografier av barneklær og gjenstander eid av barn utsatt for vold og seksuelle overgrep, samt små fortellinger knyttet til hvert plagg.

Forfatterne presenterer faglige drøftinger knyttet til fagpersonen. Hvordan kan en forberede seg på å bli en kompetent praktiker i et fagfelt som krever bred kompetanse, mot og handlekraft? Med traumebevisst tilnærming vil boka vise hvilke muligheter og utfordringer fagpersoner står overfor.

Boka vender også blikket utover mot forholdet mellom fagpersonen og den som har vært utsatt for vold og overgrep. Her vektlegges blant annet relasjon og kommunikasjon, de profesjonelles handlekraft, praktiske framgangsmåter og samtalemetodikk.

En av målsettingene er å inspirere studenter og fagfolk til å søke utvidet kunnskap og innsikt om hvordan man best kan se, møte, og bistå barn og unge som er utsatt for vold og overgrep.

«Hvis klær kunne fortelle» er rettet mot fagfolk som arbeider med barn og unge i for eksempel skole, barnehage, helseetat, barnevern eller politi. Den vil også egne seg for studenter som utdanner seg innen de samme yrkesgruppene. Boka kan dessuten benyttes som et verktøy i undervisnings- og opplysningsøyemed, både til barn, ungdom og voksne. Tips og ideer om hvordan dette kan gjøres i praksis er inkludert.

Mer info om boka -

Sider 132
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215026732
Utgivelsesår 2016
Bokgruppe 223
Salgsdato 12.09.2016
Leveringstid 3-5 dager


Les utdrag fra boken

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x