Øivind Aschjem

Øivind Aschjem

Øivind Aschjem er familieterapeut og har tidligere jobbet i Alternativ til Vold. Han er også en av initiativtakerne til reddesmå.no, et nettverk som gir sin støtte til arbeidet for å bekjempe vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn.

Bøker av Øivind Aschjem