Bruk av mapper som undervisningsmetode og vurderingsverktøy kan være med på å synliggjøre sammenhengen mellom vurdering underveis og til slutt i opplæringsløpet. Ved å dokumentere elevens utvikling og læring, gir man eleven en opplevelse av at målrettet arbeid nytter. Støtte i læringsprosessen er en viktig del av metoden.

Denne boka henvender seg til lærere som ønsker en oppdatert og praktisk håndbok i mappevurdering. Boka presenterer begrunnelser for metoden i lys av Kunnskapsløftet og opplæringsloven, og forfatterne knytter mappevurdering til den pågående diskusjonen om vurderingsformer, om tilpasset opplæring og om elevmedvirkning. Forfatterne diskuterer også bruk av fysiske og digitale mapper i lys av framveksten av digitale læringsmiljøsystemer.

Boka har faglige begrunnelser og praktiske eksempler fra norskfaget og fra kunst og håndverk. Forfatterne presenterer ideer, mulige arbeidsmåter, og forslag til hvordan man kan gjøre egne valg og videreutvikle metoder ut ifra den konteksten man opererer i. I tillegg drøfter forfatterne hvordan mappevurdering kan øke elevenes bevissthet om egen læring og utvikling i fagene og bidra til at elevene utvikler hensiktsmessige læringsstrategier og arbeidsvaner, ansvarlighet og samarbeidsevner. I bokas siste kapittel lufter forfatterne noen tanker om hvordan mappevurdering kan inngå i samarbeidet mellom ulike fag.


Mer info om boka -

Sider 160
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215009421
Utgivelsesår 2007
Bokgruppe 215
Salgsdato 30.07.2007
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x