Trender og Translasjoner

- Ideer som former det 21. århundrets organisasjon

Kjell Arne Røvik

kr 539

Last ned innholdsfortegnelse som PDF
Bestill vurderingseksemplar

Samtiden preges av stor tilgang på ideer om hvordan organisasjoner bør utformes, styres og ledes. Som virus spres de raskt og til høyst ulike virksomheter, og utløser mange og tunge omstillingsprosesser.

Denne boken handler om tilbud, etterspørsel, overføring og utnytting av slike ideer. Med utgangspunkt i et omfattende datamateriale identifi serer Røvik fem tunge idéstrømmer som gjennomsyrer samtidens tenkning, og som utløser og legger
sterke føringer på de fleste forsøk på å lede, styre og omstille vår tids organisasjoner. Fokus rettes også mot spørsmålet om hvordan ideer spres mellom organisasjoner. Med basis i en posisjon kalt pragmatisk institusjonalisme
videreutvikles den fransk-skandinaviske teorien fra 1990-årene om kunnskapsoverføring som en form for oversettelse.

SAGT OM BOKA:

«Vi forventer både grundighed og originalitet af Kjell Arne Røvik, og han leverer varen i Trender og translasjoner. Det er en bog, som selv repræsenterer en trend, nemlig genopdagelsen af pragmatismen. Resultatet overbeviser og efterlader læseren med en sjælden følelse af at være blevet klogere. Og der er netop en af
bogens pointer: at kundskabsoverføring er mulig!»
Kristian Kreiner, professor ved institutt for organisation,
Copenhagen business school

«Enhver leder burde ta seg tid til å refl ektere over de idestrømmer og trender som Kjell Arne Røvik identifi serer i denne boken. De er nemlig lett å kjenne igjen, og de preger allerede de aller fleste organisasjoner?.»
Ola H. Strand, adm. dir. SAS NORGE

«Kjell Arne Røviks bog repræsenterer et væsentligt bidrag i udviklingen af et translationsteoretisk perspektiv, der udgør et alternativ til implementeringsteoriens perspektiv på forandring i organisationer.»
John Damm Scheuer, Associate professor, Roskilde Universitet


«Kjell-Arne Røvik ger oss inte bara en värdefull översikt över ett stort forskningsfält. Han utvecklar också ny spännande teori om både utbud och efterfrågan på framgångsrecept för organisationer. Boken är viktig läsning för alla dem som intresserar sig för drömmen om den goda organisationen.»
Nils Brunsson, professor, Handelshögskolan i Stockholm

«Kjell-Arne Røvik är känd för sin otroliga känsla för det som pågår i dagens samhälle, och ikke minst i dagens organisationer. Vare sig man är teoretiker, praktiker eller student, kan man inte undvika att bli fascinerad av Røviks resonemang. Innsiktsfulla teoretiske resonemang samspelar i boken med en mycket bred bild av den praktiska verksamheten.»
Barbara Czarniawska, professor i allmän företagsekonomi, GRI, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Mer info om boka -

Sider 400
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215011165
Utgivelsesår 2007
Bokgruppe 212
Salgsdato 04.07.2007
Leveringstid 3-5 dager


Anmeldelser


Linkliste

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x