Kjell Arne Røvik

Kjell Arne Røvik

Kjell Arne Røvik er professor i statsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet, Tromsø, og professor II i endringsledelse ved Universitetet i Stavanger. Hans forskning tar for seg kunnskapsoverføring mellom organisasjoner, design av organisasjoner og spredning og implementering av reformideer.

Bøker av Kjell Arne Røvik