Kjell Arne Røvik

Kjell Arne Røvik

KJELL ARNE RØVIK, f. 1956, dr.philos, professor i organisasjonsteori ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Tromsø og professor II i endringsledelse ved Universitetet i Stavanger. Hans forskning dreier seg særlig om kunnskapsgrunnlaget for omstilling av organisasjoner, herunder bl.a. spørsmål om i hvilken grad forvaltningsorganisasjoner er i stand til å lære av erfaringen når de omstiller seg. I nyere arbeider er han opptatt av hvordan reformideer oppstår og spredes globalt og nasjonalt og hva som skjer når disse forsøkes tatt inn og tatt i bruk i organisasjoner. Han har bl.a. utgitt Fra teori til teknikk: private organisasjonsutviklingsfirmaer i offentlig sektor (1991), Den "syke" stat: myter og moter i omstillingsarbeidet (1992), Moderne organisasjoner. Trender i organisasjonstenkningen ved tusenårsskiftet (1998) og Trender og Translasjoner: Ideer som former det 21. århundrets organisasjon (2007).

Bøker av Kjell Arne Røvik