Velg format

På lager
kr 199

Nettvett

Alle barn har krav på å få bruke nettet på en trygg, ansvarlig og positiv måte. Disse nettreglene oppsummerer de barn og unge har behov for å vite for å beskytte seg og vennene sine på nett.
Denne boka inneholder åtte små historier, én for hver nettvettregel som Redd Barna har laget. Reglene og historiene er et godt utgangspunkt for å prate med barn om dette temaet. De skal få oss til å tenke over hvordan vi oppfører oss når vi bruker Internett og mobil; derfor er historiene åpne, slik at barn og unge, sammen med voksne, kan diskutere og reflektere seg fram til en løsning.

Historiene dekker digital mobbing, risikoen ved å dele bilder og opplysninger på åpne nettsteder, passordbeskyttelse, nettbekjentskaper - og hva gjør du hvis du blir utsatt for noe ubehagelig.

En viktig bok for elever, lærere, foreldre, helsesøstre og alle som arbeider med barn i alderen 10-14 år.

Lærer og forfatter Janne Aasebø Johnsen har skrevet boka i samarbeid med Redd Barna.

"Mobbing og krenkelser via sosiale medier er et tiltagende problem, og det kan virke som en uoverkommelig oppgave å få bukt med dette. Redd Barnas liste med nettvettsråd kan være et bra sted å begynne. Et viktig moment er at barn har tillit til at den voksne kan bidra når de opplever noe ubehagelig på nettet. Da er det ikke nok med informasjon og noen historier til skrekk og advarsel. Det dreier seg om relasjoner som bygges opp over tid." (Forfatteren)

Informasjon om boka

  • Sider: 80
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215024707
  • Utgivelsesdato: 02.02.2015
  • Bokgruppe: 225

Janne Aasebø Johnsen

Janne Aasebø Johnsen er utdannet adjunkt og har en 50% stilling på Søre Ål skole på Lillehammer. Hun er sosiallærer, leselærer, skolebibliotekar og tillitsvalgt.
Hun har tidligere skrevet ti barne- og ungdomsbøker. De fire første bøkene omhandlet mobbing. Hun har også holdt en rekke kurs både for barn, unge og voksne, bl.a. om nettvett, forebygging av digital mobbing, kreativ skriving, skriving i alle fag og lese- og skrivopplæring.
Mer informasjon om forfatteren