Janne Aasebø Johnsen

Janne Aasebø Johnsen

Janne Aasebø Johnsen er utdannet adjunkt og har en 50% stilling på Søre Ål skole på Lillehammer. Hun er sosiallærer, leselærer, skolebibliotekar og tillitsvalgt.
Hun har tidligere skrevet ti barne- og ungdomsbøker. De fire første bøkene omhandlet mobbing. Hun har også holdt en rekke kurs både for barn, unge og voksne, bl.a. om nettvett, forebygging av digital mobbing, kreativ skriving, skriving i alle fag og lese- og skrivopplæring.

Bøker av Janne Aasebø Johnsen