Janne Aasebø Johnsen

Janne Aasebø Johnsen

Janne Aasebø Johnsen lærer, forfatter og dramatiker. Hun er lektor med mastergrad i psykososialt arbeid med barn og unge. Hun har jobbet i Lillehammerskolen fra 1995-2017 som lærer på alle trinn, leselærer (fra 2002), skolebibliotekar (fra 2002) og sosiallærer (fra 2011). Fra 2017-2019 var hun inspektørvikar/sosialpedagogisk rådgiver på Nansenskolen. Hun jobber for tiden som prosjektleder på Senter for Livslang Læring. Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk på Høgskolen i Innlandet. Hun har holdt en rekke kurs for barn, unge og voksne om blant annet nettvett, kreativ skriving, leselyst og skriveglede, samt forebygging av digital mobbing, selvmordsforebygging og informasjon om seksuelle overgrep. Janne Aasebø Johnsen har skrevet 55 bøker for barn og unge og 13 skuespill.

Bøker av Janne Aasebø Johnsen