Velg format

På lager
kr 469

Nonverbale lærevansker

Dette er den første norske boken om nonverbale lærevansker. Et bredt, tverrfaglig forskningsfelt har i de siste 20 årene gitt mye ny kunnskap, og boken beskriver forståelsesmodeller og tiltak for barn og familier. Bokens første del handler om forståelse og utredning, og den andre delen har fokus på tilrettelegging, tiltak og behandling.

Nonverbale lærevansker handler om at det meste som er ikke-verbalt og som krever nytilpasning eller problemløsning - det som er sammensatt og nytt - fungerer dårlig, mens det meste som er verbalt, automatisert, enkelt og kjent fungerer bra. Det gir både og spesifikke vansker og sterke sider, og lærevanskene er som regel tydeligere jo eldre barnet blir fordi kontrasten mellom de sterke sidene og vanskene synes å bli større. Mange med nonverbale lærevansker blir ikke tilstrekkelig utredet og forstått.

Derfor er dette en viktig bok for profesjonelle i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), psykisk helsevern for barn og ungdom (BUP) og habiliteringstjenester som utreder og behandler barn og ungdom. Den vil også være interessant for pedagoger og foreldre som ønsker å vite mer om nonverbale lærevansker og om hjelpetiltak i skolen og hjemme.

Anne-Grethe Urnes er psykologspesialist i nevropsykologi og barn og ungdom. Hun arbeider ved R-BUP for helseregion øst og sør og Oslo Universitetssykehus, Ullevål, ved klinikk for barn og unges psykiske helse. Gro Eckhoff er cand.paed.spec. og arbeider ved Torshov kompetansesenter. Anne Sand er master i pedagogikk og arbeider ved Asker BUP. Jan Arne Handorff er cand. psychol. og arbeider ved Torshov kompetansesenter.

"...boken bør være obligatorisk lesning for alle ansatte i PP-tjenesten, foruten at den anbefales sterkt for barnehage- og skoleansatte. Dette er en bok som det er meget lett å sette stor pris på!" Jan G. Mossige, Skolepsykologi.

"For en som jobber i habiliteringstjenesten, er dette selve kokeboken hva angår non-verbale lærevansker." Eirin Lorentzen, Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Informasjon om boka

  • Sider: 224
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215013459
  • Utgivelsesdato: 20.03.2009
  • Bokgruppe: 215

Gro Eckhoff

Gro Eckhoff er cand.paed.spec. og arbeider ved Torshov kompetansesenter.
Mer informasjon om forfatteren

Anne-Grethe Urnes

Anne-Grethe Urnes er psykologspesialist i nevropsykologi og barn og ungdom. Hun arbeider ved R-BUP for helseregion øst og sør og Oslo Universitetssykehus Ullevål, klinikk for barn og unges psykiske helse.
Mer informasjon om forfatteren