Anne-Grethe Urnes

Anne-Grethe Urnes

Anne-Grethe Urnes er psykologspesialist i nevropsykologi og barn og ungdom. Hun arbeider ved R-BUP for helseregion øst og sør og Oslo Universitetssykehus Ullevål, klinikk for barn og unges psykiske helse.

Bøker av Anne-Grethe Urnes