Velg format

På lager
kr 499

Norsk politikk

2. utgave
«Norsk politikk» gir leseren grunnleggende innsikt i hvordan det norske politiske systemet er bygget opp og fungerer. I boken settes dagens norske demokrati i et historisk perspektiv, samtidig som forfatterne systematisk sammenligner med hvordan demokratier organiseres i andre land. 2. utgave er gjennomgående oppdatert og inneholder mye nytt stoff om dagens politiske situasjon og aktuelle politiske problemstillinger.

Tematisk er boken tredelt. Del I omhandler den historiske utviklingen av det norske demokratiet. Del II tar for seg de politiske og rettsstatlige institusjonene og den demokratiske styringskjeden. Del III er konsentrert om politiske aktører og prosesser, med spesiell vekt på stridsspørsmål i norsk politikk, de politiske partiene og valg og velgere.

Forfatterne diskuterer blant annet: Hvordan bringes folkemeningen inn i de politiske beslutningsprosessene? I hvilken grad bidrar den norske valgordningen til representative forsamlinger sosialt og politisk? Hvordan og i hvilken grad begrenser de politiske institusjonene de folkevalgtes makt? Hvordan er forholdet mellom demokrati og rettsstat ivaretatt i norsk politikk?

Informasjon om boka

  • Sider: 456
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215034942
  • Utgivelsesdato: 20.07.2020
  • Bokgruppe: 214

Knut Heidar

Knut Heidar er professor emeritus i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren

Jan Erik Grindheim

Jan Erik Grindheim er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge, Handelshøyskolen, og statsviter i tenketanken Civita. Han har tidligere vært førsteamanuensis i europeisk integrasjon ved Universitetet i Agder og leder for European Integration Summer School samme sted, EU-rådgiver for Universitetet i Oslo, stipendiat og amanuensis i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen og ansvarlig redaktør av tidsskriftet Stat & Styring.
Mer informasjon om forfatteren

Kaare Strøm

Kaare Strøm er "distinguished professor" ved Department of Political Science, University of California, San Diego
Mer informasjon om forfatteren