Velg format

På lager
kr 499

Norsk som identitetsfag

Norsklæreren i det moderne
Denne boken handler om å være norsklærer i en ny tid. Budskapet er at norskfaget og norsklæreren er viktigere enn noen gang, selv om argumentene for et slikt syn må endres i pakt med nye utfordringer.
Boken viser hvordan man kan skape mening gjennom språk og litteratur der tidligere meningsfelleskap er i ferd med å bli borte. Den handler også om at elevene kan bruke kulturens språk og fortellinger til å skape egne livsfortellinger med forankring i fortiden og med forestillinger om framtiden. Inspirert av moderne samfunnsforskning der tverrfaglighet og identitetsskaping står sentralt, anlegger forfatteren et spennende perspektiv på undervisningen i litteratur og bildemedier i skolen.

I 2000 mottok dette bokprosjektet Universitetsforlagets pris. I innstillingen skrev juryen blant annet:

"Dette lærebokprosjektet imøtekommer viktige målsetninger om fornyelse av norskfaget i L97. Pennes lærebok vil utvilsomt være kjærkommen for studenter og for lærere i skoleverk og etterutdanning. På en lettfattelig, personlig og utfordrende måte skriver Penne om den tradisjonelle litteraturundervisningen og lærerrollen som viser vei inn i en ny tid."

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215001333
  • Utgivelsesdato: 01.10.2004
  • Bokgruppe: 215

Sylvi Penne

Sylvi Penne er professor emeritus ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Oslomet og har norskdidaktikk som spesialfelt. Hun har tidligere undervist både i grunnskolen og i videregående skole. Penne har utgitt blant annet «Norsk som identitetsfag. Norsklæreren i det moderne» (2001), «Muntlige tekster i klasserommet» (med Frøydis Hertzberg, 2008) og «Litteratur og film i klasserommet. Didaktikk for ungdomstrinnet og videregående skole» (2010).
Mer informasjon om forfatteren