Velg format

På lager
kr 679

Norske naturtyper

- økologi og mangfold. 2. utgave
Naturen er i endring. Oppdatert kunnskap om økosystemer, klimaendringer og nye arter blir stadig viktigere. «Norske naturtyper - økologi og mangfold» er en rikt illustrert bok om de store, norske naturtypene.
«Norske naturtyper - økologi og mangfold» gir grunnleggende innsikt i de viktigste naturtypene i Norge. I denne andre utgaven er også Svalbard og Arktis inkludert. Kunnskap om det naturfaglige grunnlaget for naturtypene og de enkelte økosystemene, blir forklart på en oversiktlig og tilgjengelig måte. De første kapitlene viser hvordan den norske naturen ble til og generelle økologiske sammenhenger blir gjennomgått. Dette gir leseren en helhetsforståelse av prosessene i naturen. Boka tar også for seg menneskeskapte klimaendringer, og der miljøet er truet, foreslås det handlingsalternativer.

Boka er skrevet for studenter i naturfag, biologi og friluftsliv, samt lærere og naturinteresserte som vil oppdatere sine kunnskaper.

Hans Jan Bjerkely har hovedfag i zoologi fra Universitetet i Oslo og jobbet som førsteamanuensis i biologi ved høgskolen i Østfold inntil pensjonsalder. Der hadde han fagansvar for biologi, friluftsliv og naturlære. Han er i dag pensjonist og aktiv miljøverner.

Informasjon om boka

  • Sider: 448
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215028965
  • Utgivelsesdato: 19.01.2018
  • Bokgruppe: 219

Hans Jan Bjerkely

Hans Jan Bjerkely er pensjonert førsteamanuensis i biologi ved Høgskolen i Østfold. Han har vært fagansvarlig for biologi og for friluftsliv og naturlære ved Høgskolen. Ellers har han vært høgskolerådsleder, leder i Naturvernforbundets lokallag i Halden og har sittet to perioder i kommunestyre og formannskap.
Mer informasjon om forfatteren