Hans Jan Bjerkely

Hans Jan Bjerkely

Hans Jan Bjerkely er pensjonert førsteamanuensis i biologi ved Høgskolen i Østfold. Han har vært fagansvarlig for biologi og for friluftsliv og naturlære ved Høgskolen. Ellers har han vært høgskolerådsleder, leder i Naturvernforbundets lokallag i Halden og har sittet to perioder i kommunestyre og formannskap.

Bøker av Hans Jan Bjerkely