Velg format

På lager
kr 6 899

NUBU 4-16 Testkoffert

Nevromotorisk undersøkelse for barn og ungdom fra 4 til 16 år
Den eneste nevromotoriske testen som har standardisert både en motorisk test og en test av Soft Neurological Signs (tvetydige nevrologiske tegn) på samme utvalg av barn og ungdom i alderen 4-16 år.

NUBU 4-16 er en test som setter fokus på sammenhengen mellom motorisk kompetanse og det nevrobiologiske grunnlaget for barn og unges funksjonelle motorikk ved å kombinere testing av Soft Neurological Signs (SNS) med testing av motorisk kompetanse. En slik undersøkelse er relevant ved utviklingsforstyrrelser, eksempelvis språkvansker og motoriske vansker, ved barnenevrologiske tilstander, ADHD og andre barnepsykiatriske tilstander. NUBU 4-16 kan gjennomføres av fagpersoner med generell testerfaring og kompetanse, som fysioterapeuter, leger, spesialpedagoger, ergoterapeuter og psykologer.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215012254
  • Utgivelsesdato: 16.01.2009
  • Bokgruppe: 832

Grete Andrup

Grete Andrup er cand.san og tidligere seniorrådgiver ved Statped, Oslo. Andrup er fysioterapeut og spesialpedagog og har omfattende klinisk erfaring med motorisk testing og observasjon av barn.
Mer informasjon om forfatteren

Harald Janson

Harald Janson er psykolog og forsker. Han har arbeidet med måling og testing av personlighet, evner, utvikling og temperament siden 1992, og har medvirket til utvikling og standardisering av mange ulike kartleggingsverktøyer og målemetoder, blant annet den norske utgivelsen av Ages and Stages Questionnaires, ATS fra Arbetspsykologiska utvecklingsinstitutet og NUBU 4-16. Han er siden 2004 engasjert i Barns sosiale utvikling, et stort forskningsprosjekt ved Atferdssenteret i Oslo som følger en stor gruppe barn og foreldre fra fem norske kommuner fra 6 måneders alder av. Harald Janson har også privatpraksis som psykolog og psykoterapeut.
Mer informasjon om forfatteren