Velg format

På lager
kr 599

Nyliberalisme - Ideer og politisk virkelighet

Informasjon om boka

  • Sider: 408
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215011622
  • Utgivelsesdato: 07.12.2007
  • Bokgruppe: 214
Den politiske og faglige debatten om nyliberalisme som fenomen kan ses på som en forlengelse av en prinsipiell og omfattende debatt i Europa de siste seksti år om den offentlige sektors rolle og makt i samfunnet i forhold til det private markedet. Reformer i og av offentlig sektor i Norge har særlig handlet om fristilling og deregulering av offentlige oppgaver og større vekt på økonomisk effektivitet og lønnsomhet i offentlig sektor. Har reformene vært til samfunnets beste?


Nyliberalismen - ideer og politisk virkelighet tar en rekke sider ved nyliberalismen opp til diskusjon: Nyliberalisme som teoretisk idé, konsekvenser for organisering av offentlig sektor, politikernes og befolkningens rolle og holdninger - og særlig nyliberalismens konsekvenser for demokrati og politikermakt.

Boken er resultat av et strategisk instituttprosjekt ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, finansiert av Norges forskningsråd. Hele 27 professorer, førsteamanuenser, forskere og stipendiater tilknyttet Institutt for statsvitenskap har bidratt.

Dag Harald Claes

Dag Harald Claes (1962) er professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren