Dag Harald Claes

Dag Harald Claes

Dag Harald Claes, f. 1962, er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og har en professor-II stilling ved Høgskolen i Molde. Han har vært forsker ved Fridtjof Nansens Institutt og Arena-programmet. Han har i flere år undervist i internasjonal politikk og leder i dag bachelorprogrammet i Internasjonale studier (INTER) ved Universitetet i Oslo. Hans forskningsfelt er internasjonal energipolitikk. Hans siste bøker på dette området er:


Claes, D. H., & Garavini, G. eds. (2020) Handbook of OPEC and the Global Energy Order - Past, Present and Future Challenges. London: Routledge.


Claes, D.H. (2018) The Politics of Oil - Controlling Resources, Governing Markets and Creating Political Conflicts. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Bøker av Dag Harald Claes