Velg format

På lager
kr 1 579

Offentleglova

Lovkommentar
Enhver har rett til innsyn i forvaltningens dokumenter. I denne boken går forfatterne grundig igjennom offentleglovas bestemmelser, blant annet i lys av en rekke uttalelser fra Justisdepartementets lovavdeling og Sivilombudsmannen.
Det er lagt vekt på å bruke eksempler i teksten og å drøfte forholdet mellom ulike bestemmelser. Bestemmelsene i offentlegforskrifta er utførlig behandlet. Boken inneholder i tillegg drøftelser av reglene om dokumentoffentlighet etter Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjon. Boken behandler også forholdet mellom offentleglova og personopplysningsloven, reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven og kravene til journalføring etter arkivforskriften.

Lovkommentaren vil være et nyttig hjelpemiddel for alle som har behov for å sette seg inn i offentleglovas bestemmelser, som advokater, jurister, saksbehandlere i forvaltningen eller journalister.

Informasjon om boka

  • Sider: 488
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215026923
  • Utgivelsesdato: 26.09.2018
  • Bokgruppe: 221

Kristian Brandt

Kristian Brandt har bred erfaring med problemstillinger som oppstår i skjæringspunktet mellom juss og politikk. Brandt er senioradvokat i Advokatfirmaet Hjort hvor han særlig jobber innenfor forvaltningsrett. Tidligere har han blant annet vært kontorsjef hos Sivilombudsmannen. Han er cand.jur. fra Universitetet i Oslo (2004).
Mer informasjon om forfatteren

Hanne Harlem

Hanne Harlem har en solid karriere bak seg, både som politiker og leder både i offentlig forvaltning og det private næringsliv. Hun har blant annet vært justisminister (2000¿2001), assisterende direktør i Norsk Hydro (2001¿2004), universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo (2004¿2007) og styreleder Helse Sør-Øst (2007¿2011). Fra 2011 har Harlem vært kommuneadvokat i Oslo. Harlem ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1990.
Mer informasjon om forfatteren

Jon Sverdrup Efjestad

Jon Sverdrup Efjestad har erfaring som dommerfullmektig fra Haugaland tingrett og Oslo tingrett, samt fra Sivilombudsmannen. Siden 2016 har Efjestad vært advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo. Han har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2009).
Mer informasjon om forfatteren

Camilla Selman

Camilla Selman er spesialist innenfor arbeidsrett, forvaltningsrett og prosedyre. Hun har tidligere erfaring fra Skattelovavdelingen i Finansdepartementet, flere år som advokat hos kommuneadvokaten og vært partner i Advokatfirmaet Wiersholm. I 2007 fikk hun møterett for Høyesterett. Selman har vært partner i Hjort siden 2013. Hun er cand.jur. fra Universitetet i Oslo (1997).
Mer informasjon om forfatteren