Velg format

kr 499

Økokritiske dialoger

innganger til arbeid med bærekraft i lærerutdanningene
Dagens læreplaner legger stor vekt på det å utforske tekster, steder, faglige temaer og ulike typer miljø og materiale, og anerkjenner utforskningens potensial i kunnskapstilegnelse. For å være en dyktig lærer i dagens og fremtiden skole, er det dermed viktig å oppøve gode strategier og ha hensiktsmessige metodiske redskaper for å drive utforskende undervisning.

Dialogisk undervisning er grunnleggende utforskende. Denne boken viser hvordan økokritiske dialoger, som kombinerer en dialogisk tilnærming med perspektiver fra økokritikk, kan være en måte å utforske og videreutvikle det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling på i lærerutdanningene. Kapitlene i boken eksemplifiserer hvordan man kan arbeide med og ta i bruk økokritiske dialoger innenfor ulike lærerutdanningsfag og i skolen. Målet er å gi lærerutdannere, lærerstudenter og lærere i skolen faglige eksempler på, og verktøy til å gjennomføre, dialogisk undervisning der samspillet mellom mennesker og natur står sentralt.

Bokens bidragsytere er Nina Goga, Lykke Guanio-Uluru, Kristine Kleveland, Hege Emma Rimmereide, Marcus Axelsson, Rikke Frøyland, Sissel Høisæter, Lisa Källström, Elisabeth Alne Olsen, Kaisu Rättyä, Marianne Røskeland og Inger Marie Vik.

Informasjon om boka

  • Sider: 208
  • Språk: Annet, Bokmål/Nynorsk, Engelsk
  • ISBN: 9788215067131
  • Utgivelsesdato: 08.11.2023
  • Bokgruppe: 215

Nina Goga

Nina Goga (1969) is Professor of children's literature at Western Norway University of Applied Sciences. Latest book: Ecocritical Perspectives on Children's Texts and Cultures (2018, co-edited with Lykke Guanio-Uluru, Bjørg Oddrun Hallås & Aslaug Nyrnes).
Mer informasjon om forfatteren

Lykke Harmony Alara Guanio-Uluru

Mer informasjon om forfatteren