Velg format

På lager
kr 699

Om avtaletolkningens vesen

Teoretiske refleksjoner rundt et praktisk fenomen
I «Om avtaletolkningens vesen. Teoretiske refleksjoner rundt et praktisk fenomen» går Lisa Mattea Elvevold avtaletolkningsteorien etter i sømmene.

Å skrive om å tolke avtaler er noe ganske annet enn å tolke dem. Hva vi gjør når vi tolker avtaler, og hva vi sier eller skriver at vi gjør når vi tolker dem, trenger ikke å henge sammen slik som teorien gir uttrykk for. For å avdekke eventuelle misforhold kreves det at forfatteren og leseren er villige til å utfordre både seg selv og etablerte sannheter. Ved hjelp av teoretiske refleksjoner undersøkes blant annet hvor treffende det er å skille mellom objektiv og subjektiv tolkning. Forfatteren undrer seg også over avtaletolkningens rettslige karakter - handler det om faktum, juss eller noe annet, noe eget? Hun stiller også spørsmål ved hvor mye som egentlig kan sies om avtaletolkning på et generelt nivå i det hele tatt, når den praktiske virksomheten er så utpreget individuell og konkret.

Lisa Mattea Elvevold er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Hun tok ph.d.-graden i 2019 med avhandlingen som nå gis ut i bokform.

Informasjon om boka

  • Sider: 264
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215040769
  • Utgivelsesdato: 09.01.2023
  • Bokgruppe: 211

Lisa Mattea Elvevold

Lisa Mattea Elvevold er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Hun tok ph.d.-graden i 2019 med avhandlingen «Om avtaletolkningens vesen. Teoretiske refleksjoner rundt et praktisk fenomen».
Mer informasjon om forfatteren