Lisa Mattea Elvevold

Lisa Mattea Elvevold

Lisa Mattea Elvevold er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Hun tok ph.d.-graden i 2019 med avhandlingen «Om avtaletolkningens vesen. Teoretiske refleksjoner rundt et praktisk fenomen».

Bøker av Lisa Mattea Elvevold