Universitetsforlagets lokaler

Norges ledende fagbok- og tidsskriftforlag

Universitetsforlaget AS er et akademisk bok- og tidsskriftforlag som utvikler og utgir læremidler og faglitteratur av høy kvalitet. Forlaget har en ledende posisjon, og våre forfattere er blant landets fremste på sine fagfelt. 

Universitetsforlagets skal sette varige spor i kunnskapssamfunnet. Det innebærer at våre utgivelser skal være meningsbærende og relevante. Det betyr også at vi aktivt utforsker nye publiseringskanaler og har ambisiøse digitale satsinger som juss-tjenesten Juridika og tidsskriftplattformen Idunn. Forlaget ledes av forlagssjef Hege Munch Gundersen og har 70 engasjerte ansatte. Hvert år utgir vi ca. 175 nye og reviderte boktitler og over 70 tidsskrifter. 
 


Som en del av forlagshuset Aschehoug er Universitetsforlaget sertifisert som Miljøfyrtårn.

Som en del av forlagshuset Aschehoug er Universitetsforlaget sertifisert som Miljøfyrtårn.

Som en del av forlagshuset Aschehoug er Universitetsforlaget sertifisert som Miljøfyrtårn.