Velg format

kr 449
Forventet i salg 01.03.2022

Oppgavesamling i arbeidsrett

Informasjon om boka

  • Sider: 250
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215029214
  • Utgivelsesdato: 01.03.2022
  • Bokgruppe: 211
1) «Oppgavesamling i arbeidsrett» er først og fremst en oppgavesamling med veiledninger. Boken har imidlertid også lettleste og pedagogiske innføringskapitler til de mest sentrale emnene innen arbeidsrett.
Oppgavesamlingen inneholder både teoretiske og praktiske oppgaver i arbeidsrett og er et nyttig hjelpemiddel for studenter og andre som skal lære seg faget. Den er tematisk bygget opp og tar blant annet for seg temaer som oppsigelse, avskjed, styringsrett og diskriminering. For hvert tema gis det en kort presentasjon av temaets sentrale problemstillinger, kontrollspørsmål og øvingsoppgaver. Forfatterne presenterer både fullstendige løsningsforslag og momenter til løsning av oppgavene. Bokens oppgaver og veiledninger er alle laget av forfatterne.

Anne Oline Haugen

Anne Oline Haugen er førstelektor i juridiske fag ved Høgskolen i Hedmark, avdeling for økonomi og ledelse.
Mer informasjon om forfatteren