Velg format

kr 449
Forventet i salg 01.09.2021

Oppgavesamling i arbeidsrett

Informasjon om boka

  • Sider: 250
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215029214
  • Utgivelsesdato: 01.09.2021
  • Bokgruppe: 211
Oppgavesamlingen inneholder både teoretiske og praktiske oppgaver i arbeidsrett og er et nyttig hjelpemiddel for studenter og andre som skal lære seg faget arbeidsrett.
Oppgavesamlingen er tematisk bygget opp og tar blant annet for seg temaene arbeidsavtalen, arbeidsinnleie, likestillings- og diskrimineringsrett, lønn og arbeidstid, ferie, styringsrett, lojalitetsplikten, permisjon, permittering, oppsigelse, avskjed og kollektiv arbeidsrett. For hvert tema gis det en kort presentasjon av temaets sentrale problemstillinger, kontrollspørsmål og øvingsoppgaver. Forfatterne presenterer både fullstendige løsningsforslag og momenter til løsning av oppgavene.

Boken retter seg mot studenter, men den kan også være nyttig for andre som ønsker å lære seg faget arbeidsrett.

Oppgavesamlingen er skrevet av Kjell Ove Ernes, høyskolelektor ved høyskolen i Kristiania; Andreas Galtung, førstelektor ved høgskolen i Hedmark og Anne Oline Haugen, dosent ved høgskolen i Hedmark. De har alle tre erfaring med å undervise og sensurere i arbeidsrett.

Anne Oline Haugen

Anne Oline Haugen er førstelektor i juridiske fag ved Høgskolen i Hedmark, avdeling for økonomi og ledelse.
Mer informasjon om forfatteren