Velg format

På lager
kr 419

Oppløsningen av det estetiske

Kunstteori og estetisk praksis
Dagens kunstfelt er så mangfoldig at ideen om et felles kunstbegrep er problematisk. Hva er sammenhengen mellom maleri, skulptur, litteratur, musikk, film og foto - og installasjoner, performative hendelser og åpne kunstpraksiser? Gir det i dag fortsatt mening å forstå kunstpraksis under kategorien estetikk? Eller sørger mangfoldet av kunst for en oppløsning av det estetiske? Og hva er forbindelsene mellom kunst og livsverden, kroppen, vår egen samtid og det politiske?

I denne boken drøftes konkrete kunstverk og sentrale teoretikere innenfor det kunstfilosofiske feltet fra Kant og inn i vår egen samtid. Antologien er fagfellevurdert og gir ny innsikt i hvordan levende kunstkritikk, filosofi og kunstpraksis kan kaste lys over vår egen samtid og selvforståelse. Boken henvender seg til alle som arbeider innenfor kunstfeltet - både teoretisk og utøvende.

Bokens redaktører er Ståle Finke, professor i filosofi, og Mattias Solli, postdok, begge ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU. Øvrige bidragsytere er Lovisa Andén, Solveig Bøe, Espen Dahl, Kaja Schjerven Mollerin, Gustav Jørgen Pedersen, Marit Paasche, Kaja Jenssen Rathe, Ingebjørg Seip, Brit Strandhagen, Silje Harr Svare og Cato Wittusen.

Informasjon om boka

  • Sider: 296
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215035109
  • Utgivelsesdato: 05.02.2021
  • Bokgruppe: 217

Ståle Rainer Strøm Finke

Professor i filosofi ved NTNU. Har publisert en rekke artikler om kunstfilsofi og estetikk, i tillegg til å være medforfatter til boken Håvard Vikhagen - Tilnærminger til maleriet fra 2005. Aktuelle forskningsinteresser omfatter kroppens rolle i nyere psykoanalytisk, psykodynamisk teori og kognisjonsvitenskap, i tillegg til fenomenologi og feministisk filosofi.
Mer informasjon om forfatteren

Mattias Solli

Postdoktor i filosofi ved NTNU, med doktorgrad fra samme sted. Tidligere jazzmusiker. Arbeider med fenomenologi, hermeneutikk og estetikk. I ferd med å publisere en rekke artikler om gehørets rolle i jazzimprovisasjon, i samarbeid med jazzmusikerne John Pål Inderberg, Erling Aksdal og Njål Ølnes.
Mer informasjon om forfatteren