Mattias Solli

Mattias Solli

Postdoktor i filosofi ved NTNU, med doktorgrad fra samme sted. Tidligere jazzmusiker. Arbeider med fenomenologi, hermeneutikk og estetikk. I ferd med å publisere en rekke artikler om gehørets rolle i jazzimprovisasjon, i samarbeid med jazzmusikerne John Pål Inderberg, Erling Aksdal og Njål Ølnes.

Bøker av Mattias Solli