Velg format

På lager
kr 599

Organisasjonsteori

Fra argument og motargument til kunnskap
Dette er en nyskapende innføringsbok i organisasjon og ledelse tilpasset grunnkurset på øk. adm. utdanningene og tilsvarende kurs innenfor andre utdanninger.
* Organisasjoner er ikke demokratiske.
* Det finnes ingen flate organisasjoner.
* Ledelse kan ikke forklares gjennom personlighet.
* Kultur er en bevarende kraft som kan hindre læring og forandring i organisasjoner.
* Makt har bare mening fordi makten er ulikt fordelt.
* Organisasjoner kan ikke lære.
* Hierarkiet og nettverket utgjør organisatoriske motpoler.

Dette er eksempler på påstander om organisasjoner. Det er påstander om hvorfor organisasjoner oppstår og forandres, og ikke minst hva som blir virkningene av at organisasjoner finnes. Organisasjonsteorien har egentlig ingen riktige svar. Fagets egenart framkommer gjennom påstander som ofte står i motsetning til hverandre; argument møter motargument. Det er gjennom å kjenne til argumentet og gjennom å kunne formulere motargumentet at kunnskap oppstår. Grunnleggende påstander fra organisasjonsteorien framheves og drøftes i denne boken. På den måten bidrar boken til å skape klarhet og innsikt, og formidler kunnskaper om organisasjoner på en effektiv og virkningsfull måte. For å illustrere teorier og knytte dem til praksis, inneholder boken to gjennomgående eksempler (fra en privat bedrift og fra en offentlig organisasjon).

Organisasjonsteori henvender seg i første rekke til studenter ved høyskoler og universiteter
som tar kurs i organisasjonsteori eller organisasjon og ledelse. Men den vil også være meget
nyttig lesing for ledere og medarbeidere som ønsker en bedre forståelse for å få et mer
reflektert forhold til egen organisasjon og hvordan den kan utvikles.

På boken hjemmeside www.universitetsforlaget.no/andersen finnes det 20 praktiske oppgaver (case) som er knyttet til boken og som er tilgjengelige for studenter og forelesere.

Informasjon om boka

  • Sider: 320
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215014678
  • Utgivelsesdato: 13.11.2009
  • Bokgruppe: 212

Jon Aarum Andersen

Jon Aarum Andersen er i professor i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Lillehammer og professor i bedriftsøkonomi ved Linnéuniversitet, Sverige. I tillegg er han professor II ved Universitetet i Tromsø, samt gjesteprofessor ved Universitet i Ljubljana. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, cand.mag. fra Universitetet i Oslo og Ekonomie Doktor fra Lunds Universitet. Han har tidligere vært avdelingssjef ved Statens Teknologiske Institutt og rektor ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Andersen har skrevet 13 lærebøker og publisert en rekke vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter.
Mer informasjon om forfatteren