Jon Aarum Andersen

Jon Aarum Andersen

Jon Aarum Andersen er i professor i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Lillehammer og professor i bedriftsøkonomi ved Linnéuniversitet, Sverige. I tillegg er han professor II ved Universitetet i Tromsø, samt gjesteprofessor ved Universitet i Ljubljana. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, cand.mag. fra Universitetet i Oslo og Ekonomie Doktor fra Lunds Universitet. Han har tidligere vært avdelingssjef ved Statens Teknologiske Institutt og rektor ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Andersen har skrevet 13 lærebøker og publisert en rekke vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter.

Bøker av Jon Aarum Andersen