Velg format

På lager
kr 359

Organisasjonsteori for offentlig sektor, 4. utgave

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215045566
  • Utgivelsesdato: 08.09.2021
  • Bokgruppe: 893
Organisasjonsteori for offentlig sektor gir en grundig innføring i organisasjonsteori og vektlegger særlig offentlig sektors organisering og virkemåte.

I første del av boken introduserer forfatterne tre ulike perspektiver på hvordan organisasjoner er bygd opp og fungerer: Det instrumentelle perspektivet inkluderer en hierarkisk variant og en forhandlingsvariant, mens de to institusjonelle perspektivene omfatter kulturperspektivet og myteperspektivet. I andre del av boken anvender forfatterne disse perspektivene i sin analyse av sentrale sider ved offentlige organisasjoner: mål og verdier, ledelse og styring, reformer og endringer samt effekter, læring og implikasjoner. Boken avsluttes med et kapittel om forståelse og virkemidler. Her argumenterer forfatterne for at kompleksiteten ved offentlig sektor krever at det trekkes veksler på alle de tre perspektivene.

I denne fjerde utgaven har forfatterne innarbeidet materiale fra nyere relevante studier, oppdatert boken med aktuelle eksempler og utvidet flere sentrale temaer. Hvert kapittel har innledende læringsmål, oppsummering av hovedpoenger, spørsmål til diskusjon og tips til videre lesning.

Boken er et sentralt verktøy for studenter i statsvitenskap, sosiologi og andre samfunnsfag, profesjonsstudier og administrative fag og for ansatte i forvaltning og i nærings- og organisasjonsliv.

Tom Christensen

Tom Christensen er professor emeritus i offentlig politikk og administrasjon ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren

Per Lægreid

Per Lægreid er professor emeritus ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.
Mer informasjon om forfatteren

Kjell Arne Røvik

Kjell Arne Røvik er professor i statsvitenskap ved Norges arktiske universitet, Tromsø, og professor II i endringsledelse ved Universitetet i Stavanger.
Mer informasjon om forfatteren