Velg format

kr 499

Kvotesystemet 2022

En rettslig analyse av kvotesystemet i de ervervsmessige saltvannsfiskeriene
Kvotesystemet er det sentrale fiskeripolitiske virkemidlet for utnytting og fordeling av våre viltlevende marine fiskeressurser. Systemet består av flere deler eller reguleringssystemer som til sammen danner en rettslig ramme for tilgangen til å høste av og tjene på fellesskapets ressurser. Ved endringene av havressurslova og deltakerloven i 2021 har vi fått et nytt kvotesystem.

I denne boken nøyer forfatteren seg ikke med å fremstille gjeldende fiskerilover og forskrifter i det nye kvotesystemet, men har en bredere tilnærming til temaet. Analysen gir blant annet leseren kunnskap om rettsfeltet slik dette er vokst frem over tid;status for endringer i virkemiddelbruken på rettsfeltet, særlig i kjølvannet av Stortingets behandling av kvotemeldingen, Meld. St. 32 (2018-2019), i 2020 og endring av kvotesystemet i 2021 ved lov 5. mars 2021 nr. 7; legitimitetsutfordringen på rettsfeltet med utgangspunkt i et rettferdighetskonsept; delegasjon av lovgivningsmyndighet;rekkevidden av diskrimineringsforbud i norsk rett ved lukkinger av kystfiskeri.

Informasjon om boka

  • Sider: 296
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215037370
  • Utgivelsesdato: 24.04.2023
  • Bokgruppe: 211

Svein Kristian Arntzen

Svein Kristian Arntzen (1963) er professor ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Han har arbeidet som advokat og har møterett for Høyesterett fra 2001. Arntzen har gjennom mange år publisert fiskerirettslige forskningsartikler.
Mer informasjon om forfatteren