Svein Kristian Arntzen

Svein Kristian Arntzen

Svein Kristian Arntzen (1963) er professor ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Han har arbeidet som advokat og har møterett for Høyesterett fra 2001. Arntzen har gjennom mange år publisert fiskerirettslige forskningsartikler.

Bøker av Svein Kristian Arntzen