Velg format

kr 1 199
Forventet i salg 27.04.2022

Oversikt over EØS-retten

«Oversikt over EØS-retten» gir en innføring i EØS-retten og i hvordan denne virker sammen med EU-rett og norsk rett. Fremstillingen fokuserer på EØS-rettens betydning i norsk rett på ulike rettsområder, for eksempel trygderett og skatterett, og klargjør hvilke EØS-rettslige skranker lovgiver og forvaltning må forholde seg til.

Forfatterne behandler reglene om fri bevegelighet for varer, tjenester, personer og kapital samt reglene om konkurranse mellom foretak, reglene om offentlige innkjøp og reglene om statsstøtte. De tar for seg det institusjonelle systemet i EØS og reglene om håndhevelsen av EØS-retten, både i EØS-organer og i det norske rettssystemet.

Boken er en vesentlig omarbeidet videreføring av Sejersted mfl.s «EØS-rett» (3. utg.), som har fungert som et standardverk for både praktiserende jurister og jusstudenter. «Oversikt over EØS-retten» er ment å overta denne stillingen.

Informasjon om boka

  • Sider: 680
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215025193
  • Utgivelsesdato: 27.04.2022
  • Bokgruppe: 211

Finn Arnesen

Finn Arnesen er professor ved Nordisk institutt for sjørett og Senter for europarett ved Universitetet i Oslo. Arnesens forskningsområder er europarett, EØS-rett og petroleumsrett. Han ble Dr. juris i 1996 ved Universitetet i Oslo.

(Foto: Universitetet i Oslo)
Mer informasjon om forfatteren

Ole-Andreas Rognstad

Ole-Andreas Rognstad er professor ved Institutt for privatrett og leder av Senter for europarett, Universitetet i Oslo. Han ble dr. juris i 1999 på avhandlingen «Spredning av verkseksemplar. Om konsumpsjon av rettigheter i eksemplar av vernede åndsverk». Rognstad er også gjesteprofessor ved Universitetet i Helsinki og har hatt en rekke verv i norske beslutningsorganer, bl.a. som leder av Vederlagsnemnda (siden 2003). Han er leder av Norsk forening for opphavsrett (siden 2014) og medlem av det europeiske akademikerfellesskapet European Copyright Society. Foruten doktoravhandlingen har han gitt ut bøkene «Opphavsrett» (2. utgave 2019) og «Property Aspects of Intellectual Property» (2018), og han er medforfatter av bøkene «Markedsrett» (2021) «EØS-rett» (3. utgave 2011).
Mer informasjon om forfatteren

Olav Kolstad

Olav Kolstad er partner i Advokatfirmaet Schjødt AS, der han arbeider innenfor sine spesialfelter konkurranserett, EU/EØS-rett og olje og gass. Kolstad er cand. Jur fra Universitetet i Oslo, der han i 1999 også tok en doktorgrad i konkurranserett. Han var professor ved Universitetet i Oslo frem til oktober 2011. Han har tidligere erfaring fra Norsk Hydros juridiske kontor i perioden 1998-2001 og som partner i Advokatfirmaet Kvale fra 2009-2012.
Mer informasjon om forfatteren

Simen Hammersvik

Simen Hammersvik er advokat hos Regjeringsadvokaten. Han er tidligere advokat i Advokatfirmaet Schjødt. Hammersvik tok master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2014. Under studiet jobbet han som vitenskapelig assistent ved Senter for Europarett. Her skrev han en avhandling om misligheter som avvisningsgrunn ved offentlige anskaffelser.
Mer informasjon om forfatteren

Erling Hjelmeng

Erling Hjelmeng er professor ved Institutt for privatrett og Senter for europarett ved Universitetet i Oslo og professor II ved Norges Handelshøyskole.
Mer informasjon om forfatteren