Velg format

kr 999
Forventet i salg 18.07.2021

Oversikt over EØS-retten

Informasjon om boka

  • Sider: 680
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215025193
  • Utgivelsesdato: 18.07.2021
  • Bokgruppe: 211
«Oversikt over EØS-retten» gir en innføring i EØS-retten og i hvordan denne virker sammen med EU-rett og norsk rett.
Forfatterne behandler det institusjonelle systemet i EØS, reglene om fri bevegelighet for varer, tjenester, personer og kapital samt reglene om konkurranse mellom foretak og reglene om statsstøtte. EØS-reglene om offentlig innkjøp er et konkret utslag av reglene om fri bevegelighet, statsstøtte og konkurranse. De er godt egnet til å vise EØS-rettens betydning i én spesiell kontekst og behandles derfor særskilt. Reglene om håndhevelsen av EØS-retten, både i EØS-organer og i det norske rettssystemet, behandles i bokens siste del.
Boken er en vesentlig omarbeidet videreføring av Sejersted mfl.s «EØS-rett» (3. utg.), som har fungert som et standardverk for både praktiserende jurister og jusstudenter. «Oversikt over EØS-retten» er ment å overta denne stillingen.

Finn Arnesen

Finn Arnesen (1962) er professor og leder for Senter for europarett ved Universitetet i Oslo. Arnesens forskningsområder er europarett, EØS-rett og petroleumsrett. Han ble Dr. juris i 1996 ved Universitetet i Oslo.

(Foto: Universitetet i Oslo)
Mer informasjon om forfatteren

Ole-Andreas Rognstad

Ole-Andreas Rognstad er professor i rettsvitenskap ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Han er også leder av Vederlagsnemnda. Rognstad har tidligere utgitt boken Spredning av verkseksemplar (1999), er medforfatter av boken EØS-rett (3. utgave 2011), og har gitt ut boken Property Aspects of Intellectual Property (2018).
Mer informasjon om forfatteren

Olav Kolstad

Olav Kolstad er partner i Advokatfirmaet Schjødt AS, der han arbeider innenfor sine spesialfelter konkurranserett, EU/EØS-rett og olje og gass. Kolstad er cand. Jur fra Universitetet i Oslo, der han i 1999 også tok en doktorgrad i konkurranserett. Han var professor ved Universitetet i Oslo frem til oktober 2011. Han har tidligere erfaring fra Norsk Hydros juridiske kontor i perioden 1998-2001 og som partner i Advokatfirmaet Kvale fra 2009-2012.
Mer informasjon om forfatteren

Simen Hammersvik

Simen Hammersvik er advokat i Advokatfirmaet Schjødt. Hammersvik tok master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2014. Under studiet jobbet han som vitenskapelig assistent ved Senter for Europarett. Her skrev han en avhandling om misligheter som avvisningsgrunn ved offentlige anskaffelser.
Mer informasjon om forfatteren

Erling Hjelmeng

Førsteamanuensis dr. juris Erling Hjelmeng er tilknyttet Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren