Øyvind Kvello

Øyvind Kvello

Øyvind Kvello er professor ved NTNU. Han er mangeårig utvikler av barnevernstjenesten og står bak en rekke forskingspubliseringer.

Bøker av Øyvind Kvello