Velg format

På lager
kr 369

På forskerføtter i naturfag

På forskerføtter i naturfag er en praksisnær og forskningsbasert bok om utforskende arbeidsmåter og grunnleggende ferdigheter i naturfag i grunnskolen. Forfatterne tar utgangspunkt i forskningsprosjektet Forskerføtter og leserøtter, og presenterer gode og konkrete eksempler fra norske klasserom, kortfattede analyser av undervisningsøkter og forslag til varierte aktiviteter.
Det kan lett bli mye aktivitet for aktivitetens skyld i naturfagsundervisningen. Et viktig mål med denne boka er å vise hva man kan oppnå ved å gjøre aktivitetene utforskende, og hvordan dette kan gjøres i praksis. Det trekkes spesielt fram hvordan lesing, skriving, muntlige og praktiske aktiviteter kan støtte opp om hverandre i en naturfaglig utforskning. Begrepsinnlæring er også en viktig og sentral komponent.

Boka er særlig rettet mot lærerstudenter, lærerutdannere og lærere, med håp om å inspirere og veilede til forskningsbasert naturfagundervisning som er spennende og relevant for elever.

Marianne Ødegaard er professor i naturfagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Berit S. Haug er forsker ved Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo. Sonja M. Mork er førsteamanuensis ved Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo. Gard Ove Sørvik er forsker ved Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo, og lærer ved Sykehusskolen i Oslo.

Informasjon om boka

  • Sider: 160
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215024356
  • Utgivelsesdato: 19.10.2016
  • Bokgruppe: 219

Marianne Ødegaard

Marianne Ødegaard er professor i naturfagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo. Hun er utdannet lektor i realfag med cand.scient. i biologi og dr. scient. i naturfagdidaktikk. Ødegaard har i flere år vært forskningsleder ved Naturfagsenteret, hvor hun ledet forskningsprosjektet Forskerføtter og leserøtter, og var med å utvikle prosjektet Nøkler til Naturfag. Hennes forskningsinteresser har vært knyttet til naturfaglig allmenndannelse med fokus på utforskende arbeidsmåter og bruk av rollespill. Ødegaard har flere års erfaring med undervisning fra videregående skole, ungdomstrinnet i grunnskolen, skoletjenesten på Naturhistorisk museum, UiO og Skolelaboratoriet for biologi, UiO.
Mer informasjon om forfatteren

Berit Synnøve Haug

Berit S. Haug er forsker ved Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo. Hun er utdannet bioingeniør, har master i komparativ og internasjonal pedagogikk og doktorgrad i naturfagdidaktikk. Haug er for tiden leder for FoU-prosjektet Forskerføtter og leserøtter samt prosjektdeltaker og forsker i prosjektene Nøkler til Naturfag og Deep Learning. Hennes forskningsinteresser er begrepslæring og underveisvurdering sett i sammenheng med utforskende naturfag og utvikling av det naturfaglige språket. Hun har undervisningserfaring fra barneskolen og holder kurs og foredrag for lærere på alle trinn.
Mer informasjon om forfatteren

Sonja M. Mork

Sonja M. Mork er førsteamanuensis ved Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo. Hun er cand.scient i biologi og har doktorgrad i naturfagdidaktikk. Mork har flere års undervisningserfaring fra grunnskolen, har ledet læreplanarbeid i naturfag, vært redaktør for forskningstidsskriftet NorDiNa. Mork er nå leder for FoU-prosjektene Forskerføtter og leserøtter , Nøkler til naturfag og Deep Learning. Hennes FoU-arbeid er knyttet til utforskende arbeidsmåter, argumentasjon og grunnleggende ferdigheter i naturfag. Hun har holdt en rekke kurs og foredrag for lærere i grunnskole og videregående skole, og er forfatter og bidragsyter til flere utgivelser på Universitetsforlaget.
Mer informasjon om forfatteren

Gard Ove Sørvik

Gard Ove Sørvik er forsker ved Naturfagsenteret, Universitet i Oslo, og lærer ved Sykehusskolen i Oslo. Han er utdannet lektor med fagene geofag og matematikk og har doktorgrad i naturfagdidaktikk. Forskningen hans fokuserer på elevers lese- og skrivepraksiser i naturfag. Sørvik har flere års undervisningserfaring fra grunnskole og videregående skole.
Mer informasjon om forfatteren