Gard Ove Sørvik

Gard Ove Sørvik

Gard Ove Sørvik er forsker ved Naturfagsenteret, Universitet i Oslo, og lærer ved Sykehusskolen i Oslo. Han er utdannet lektor med fagene geofag og matematikk og har doktorgrad i naturfagdidaktikk. Forskningen hans fokuserer på elevers lese- og skrivepraksiser i naturfag. Sørvik har flere års undervisningserfaring fra grunnskole og videregående skole.

Bøker av Gard Ove Sørvik