Velg format

kr 499
Forventet i salg 09.02.2022

Pasientsikkerhet

Informasjon om boka

  • Sider: 335
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215054889
  • Utgivelsesdato: 09.02.2022
  • Bokgruppe: 213
Hva er årsakene til at pasienter av og til skades når de mottar helsetjenester? Hva gjør vi for å unngå pasientskader som ikke er relatert til pasientens sykdom, men som følger av manglende eller utilstrekkelig behandling og pleie?

Pasientsikkerhet er en bok for alle som er del av helsetjenesten, og alle som er interessert i hvordan vi ivaretar sikkerheten for pasienter som mottar helsetjenester. Boka bygger på forskning gjennomført de siste 15 årene innen fagfeltet pasientsikkerhet. Som leser får du presentert teori og praksis innen ulike deler av helsetjenesten.

Boka tar for seg strukturer og modeller for sikkerhet i helsetjenesten, læring, samhandling, ledelse og kultur. Pasientens rolle i ivaretakelsen av egen sikkerhet og i helsetjenestens sikkerhetsarbeid trekkes særlig fram. I tillegg presenteres utvalgte studier som gir leseren et innblikk i mangfoldet og kompleksiteten knyttet til pasientsikkerhet.

Formålet med boka er å bidra med oppdatert, forskningsbasert kunnskap om hva pasientsikkerhet er, hvilke faktorer som har betydning for pasientsikkerhet, og hvordan det konkret kan jobbes for å forstå og forbedre sikkerheten til pasienter.

Karina Aase

Karina Aase er professor i sikkerhet ved Universitetet i Stavanger og professor II i helsetjenesteforskning ved NTNU i Gjøvik. Hun har arbeidet med pasientsikkerhet i en årrekke og ledet nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter innen en rekke temaer.
Mer informasjon om forfatteren