Karina Aase

Karina Aase

Karina Aase er professor i sikkerhet ved Universitetet i Stavanger, Avdeling for kvalitet og helseteknologi, og direktør for SHARE - Senter for Kvalitet og Sikkerhet i Helsetjenesten. Aase har bred erfaring innen sikkerhetsforskning og har i en årrekke ledet forskningsprosjekter innen petroleumsindustri, luftfart og helsevesen.

Bøker av Karina Aase