Velg format

På lager
kr 419

Pasientsikkerhet

Av og til blir pasienter skadet i sitt møte med helsetjenesten. Hva er årsakene til at det skjer? Hva gjør vi for å unngå skader som ikke er relatert til pasientens sykdom, men som følger av manglende eller utilstrekkelig behandling og pleie?

«Pasientsikkerhet» er skrevet for alle som er del av helsetjenesten, og alle som er interessert i hvordan vi ivaretar sikkerheten for pasienter som mottar helsetjenester. Boka bygger på forskning gjennomført de siste 15 årene innen fagfeltet, og presenterer både teori og praksis innen ulike deler av helsetjenesten.

Boka dekker temaer som strukturer og modeller for sikkerhet i helsetjenesten, læring, samhandling, ledelse og kultur. Sentralt står pasientens rolle i helsetjenestens sikkerhetsarbeid. Presentasjon av utvalgte studier gir leseren et innblikk i mangfoldet og kompleksiteten knyttet til pasientsikkerhet.

Formålet med boka er å bidra med oppdatert forskningsbasert kunnskap om hva pasientsikkerhet er, hvilke faktorer som har betydning for pasientsikkerhet og hvordan du konkret kan jobbe for å forstå og forbedre sikkerheten til pasienter.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215054896
  • Utgivelsesdato: 04.03.2022
  • Bokgruppe: 893

Karina Aase

Karina Aase er professor i sikkerhet ved Universitetet i Stavanger og professor II i helsetjenesteforskning ved NTNU i Gjøvik. Hun har arbeidet med pasientsikkerhet i en årrekke og ledet nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter innen en rekke temaer.
Mer informasjon om forfatteren