Velg format

kr 369
Forventet i salg 01.08.2021

Pedagogisk ledelse i barnehagen

2. utgave

Informasjon om boka

  • Sider: 120
  • Språk: nor
  • ISBN: 9788215042480
  • Utgivelsesdato: 01.08.2021
  • Bokgruppe: 215
Alle som arbeider som pedagogiske ledere og leder det øvrige personalet, har et viktig ansvar for å styrke og utvikle det faglige innholdet i barnehagen.

Forfatterne beskriver faglige reflekterende ledelsesprosesser i barnehagen, og beskriver begrepet faglegging som en del av en velfungerende pedagogisk ledelse. Det å reflektere sammen styrker de ansattes faglighet. Barnehagelæreren besitter profesjonskunnskaper om barnehagepedagogikken, og har derfor et særlig ansvar for å øke den faglige kunnskapen internt i barnehagen. I boka knyttes barnehagefaglig teori nært til barnehagens indre liv.

Denne nye utgaven er grundig gjennomarbeidet og ajourført i tråd med nyere litteratur på området. Hvordan og hvorfor god pedagogisk ledelse er avgjørende for en velfungerende barnehage, har fått større plass i denne utgaven.

Boka er skrevet for barnehagelærere og studenter i barnehagelærerutdanningen.

Tonje Skoglund

Tonje Skoglund er utdannet barnehagelærer med master i barnehagepedagogikk. Hun har mange års erfaring fra barnehage som pedagogisk leder og assisterende seksjonsleder. I dag er hun høgskolelektor i pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen på Høgskolen i Innlandet.
Mer informasjon om forfatteren

Pia Sundvall

Pia Sundvall er utdannet barnehagelærer med master i barnehagepedagogikk. Hun har mange års erfaring som assistent, pedagogisk leder, fagleder og som veileder for barnehagepersonell og ABLU studenter. For tiden er hun fagleder for flerkulturelt familiearbeid i en bydel i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren