Velg format

På lager
kr 409

Pedagogisk nærvær

Skolen som inkluderingsarena og risikosone
Skolen har som mandat å fremme alle barns og unges vekst og utvikling og motvirke risiko for diskriminering, marginalisering og ekskludering. Alle elever skal oppleve deltakelse, tilhørighet og fellesskap.

I denne boka argumenteres det for at læreren er den viktigste ressursen for å utvikle en inkluderende og mangfoldig skole. Inkluderingsarbeid krever et pedagogisk engasjement i form av nærvær. Dette nærværet kan bli en virkelig drivkraft for at alle elever trives og får en meningsfull skolegang.

Gjennom åtte kapitler behandles skolen som inkluderingsarena og risikosone, pedagogisk nærvær og mangfold ut fra ulike perspektiver. Bokens røde tråder samles i et argument for en nærværets pedagogikk: en pedagogikk som uavhengig av rammebetingelser næres av kjærlighet til livet, kunnskapen og menneskene.

«Pedagogisk nærvær» henvender seg både til de som skal bli lærere, og til de som allerede arbeider med barn i skolen eller innenfor andre pedagogiske virksomheter. Foreldre kan også ha glede og nytte av denne boka.

Informasjon om boka

  • Sider: 216
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215035260
  • Utgivelsesdato: 21.12.2020
  • Bokgruppe: 215

Anne-Lise Arnesen

Anne-Lise Arnesen er professor emerita i pedagogikk tilknyttet Fagsenter for seniorer ved OsloMet - storbyuniversitetet. Hun har praksis fra grunnskole og lærerutdanning, med bakgrunn som lærer, spesialpedagog, lærerutdanner og forsker. Hun har vært leder for norske, nordiske og europeiske forsknings- og utviklingsprosjekter. Hennes siste bokutgivelse er Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser (2017).
Mer informasjon om forfatteren